Konsulting lingwistyczny

Szkolenia językowe i komunikacyjne

Czym różnimy się od szkół językowych?

1. Stosujemy metody nauczania silnie personalizowane i indywidualnie dostosowywane do potrzeb klienta:

 • do poziomu wiedzy grupy
 • tempa przyswajania wiedzy
 • potrzeb i celów (ich charakterystyki i specyfiki)

Program nauczania tworzony jest indywidualnie dla każdej grupy i modyfikowany jest w ślad za postępami jej członków.

2. Zajęcia odbywają się przy użyciu bogatych i ciekawych materiałów, dzięki którym:

 • podtrzymywana jest koncentracja kursantów w trakcie zajęć(wąski horyzont czasowy)
 • uzyskujemy najwyższe wskaźniki motywujące; determinacja do czynienia postępów i rozwoju zdolności językowych (szeroki horyzont czasowy).

3. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych filologów:

 • native speaker z wykształceniem kierunkowym, filologicznym
 • posiadających odpowiednie przygotowanie pedagogiczne i znających najnowsze, najskuteczniejsze metody nauczania
 • mających przygotowanie w kształceniu na poziomie b2b
 • certyfikowanych przez międzynarodowe instytucje, posiadających uprawnienie egzaminatorów.

Dajemy znacznie więcej!
 • kursy specjalne i warsztaty
 • audyty językowe i testy kompetencji językowych (np.: język biznesu, specjalistyczne itp.)
 • szkolenia dodatkowe optymalizujące efekty nauczania (mapy myśli, techniki zapamiętywania, szybkie czytanie, metody tworzenia notatek, etc.)
 • szkolenia komunikacyjne, interpersonalne
 • inne.

Profesjonalne szkolenia z zakresu języka biznesowego i specjalistycznego
 • intensywne i bardzo efektywne metody nauczania, indywidualnie dopasowane do uczestników
 • program pozwalający osiągnąć w optymalnym czasie trwałe efekty nauki wszelkich aspektów języka obcego (czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu, ze szczególnym naciskiem na mówienie)
 • zawierają dodatkowe elementy programowe przygotowujące uczestników do prowadzenia rozmów biznesowych, handlowych, prezentacji, negocjacji, etc.
 • kursy prowadzone po wcześniejszym ustaleniu priorytetów i celów nauczania dla danej grupy zarówno pod kątem tematyki jak i kluczowych kompetencji językowych i biznesowych

Dla kogo: dla pracowników, specjalistów, managerów bez względu na poziom zaawansowania; w przypadku początkujących uczestników kurs rozwija ogólne kompetencje językowe przy jednoczesnym budowaniu umiejętności biznesowych; kurs dostosować można do praktycznie wszystkich poziomów nauczania.

 

Jak: stosujemy trwałe metody nauczania, czyli system nauki dający trwałe efekty. Program kursu opracowywany jest indywidualnie i z uwzględnieniem celów nauczania oraz poziomu uczestników. Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub w grupach w określonym wymiarze czasowym (zgodnie z ustaleniami).

 

Kto: W zależności od wybranej opcji zajęcia prowadzone są przez Native speakera z wykształceniem filologicznym lub doświadczonego filologa klasycznej filologii germańskiej. Gwarantujemy, iż prowadzący kurs legitymują się najwyższej jakości aktualna wiedzą lingwistyczną, ponadprzeciętnymi umiejętnościami pedagogicznymi oraz metodologią PASOMA WISSEN w ramach której oferują metody nauczanie i materiały optymalnie dopasowane do uczestników grupy (ich wiedzy, zainteresowań, celów).

 

Dlaczego: kluczowymi celami kursu jest przekazanie uczestnikom w maksymalnie efektywny sposób wszelkich kompetencji językowych, ze szczególnym uwzględnieniem języka specjalistycznego branży oraz elementów niezbędnych w prawidłowym wypełnianiu obowiązków zawodowych.

W ramach kursu ponadto
 • testy kwalifikacyjne (ustne i pisemne) pozwalające określić poziom słuchacza
 • analiza profilu słuchaczy (potrzeby, cele, zainteresowania, etc.) oraz analiza potrzeb firmy w zakresie kompetencji językowych
 • opracowanie indywidualnej metodologii programu nauczania oraz dostosowanie spersonalizowanych narzędzi i materiałów
 • stała weryfikacja postępów każdego z uczestników umożliwiająca optymalizację postępów w nauce
 • na życzenie raporty z postępów grupy
 • na życzenie audyt językowy pracowników (opcja dodatkowa)
 • na życzenie dodatkowe ultra specjalistyczne warsztaty językowe

Oferujemy ponadto w ramach obsługi językowej
 • specjalistyczne warsztaty językowe (w formie indywidualnie tworzonych case study dla danej branży i specjalizacji; oferta dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych uczestników)
 • profesjonalne audyty językowe indywidualne i dla całej organizacji
 • kursy rozwijające i optymalizujące proces nauki: memotechniki, mapy myśli, szybkie czytanie, kreatywna nauka etc.